Step Touch

Lär dig grundsteget ”step touch” och hur du kan utveckla det i olika typer av variationer av steget.” (Passar alla åldrar).

Kursinnehåll